NummerSignatur: ubb-ms-1611-11-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

"Det kommer en dag" ble utgitt av elever ved Vahl skole i Oslo. Foruten artikler og annet stoff om okkupasjonen inneholdt avisen en rekke dikt, av bl.a. Arnulf Øverland og Inger Hagerup. Avisen ble trykket forskjelllige steder. En periode i en privat leilighet, ved Storsand på Hurum. Herfra ble avisen fraktet til Oslo i ryggsekker og kofferter for videre distribusjon. Avisen ble innstilt i august 1941 etter at flere medlemmer av avisgruppen ble arrestert allerede i juni. Siste nummer hadde navnet "Fritt land". Avisen var stensilert og kom i et opplag på ca. 500. Redaktører: Andersen, Per; Guldvik, Anders; Storm-Larsen, Ragnar; Skedsmo, Finn.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer

Det kommer en dag.

Falsk utgave av den illegale avis med samme navn, utgitt av nazistene. se mer

Fysisk beskrivelse

  • Stensil

comments powered by Disqus