Nummer skapt av

Dato: 1942-01-09Signatur: ubb-ms-1611-39-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Etter arrestasjonene vinteren 1942 var bare Ellen Jacobsen tilbake av den opprinnelige avisgruppen rundt ”London-nytt”. Avisen innredet nå først et trykkeri i kjelleren i en villa på Snarøya. Fra Snarøya ble avisproduksjonen overført til Herlov Ryghs villa i Holmenkollen. Ryghs inntreden i ”avisbransjen” var mer eller mindre frivillig, da han kom hjem fra reise og fant sin villa tatt i bruk som avisredaksjon og -trykkeri. Tross dette ble han snart, sammen med sin nære medarbeider Per Alveberg, en sentral person innen den illegale presse. Avistrykkingen ble nå flyttet til en hytte utleid av overlege Heimbech hos Røde Kors. I denne perioden økte opplaget til over 4000 eksemplarer. Sommeren 1942 ble avisen rammet av en ny arrestasjonsbølge og over 40 av dens medarbeidere og distributører arrestert. Utstyret var allikevel intakt og avisen ble nå en kort periode drevet videre av Kåre Salvesen og Boye Strøm. En måneds tid senere overtok igjen Rygh og Jacobsen ledelsen av avisen. Fritz Lund og hans sønner sto for trykkingen og distribusjonen fra tårnet på Riis kirke. Etter forordningen om dødsstraff for illegal avisvirksomhet høsten 1942, ble opplaget redusert og avisen utgitt uten navn. Noen måneder senere tok redaksjonen igjen tilbake det gamle navnet, og avisen utkom nå 2-3 ganger i uken. På denne tiden ble Rygh utnevnt til ”pressesjef” av Hjemmefrontens ledelse. Hans oppgave var å formidle økonomisk støtte til illegale aviser. Med seg i dette arbeidet hadde han de gamle medarbeiderne Jacobsen, Alveberg og Fritz Lund. Tross dette var de gamle medlemmene i gruppen med å utgi en landsutgave av avisen, som utkom i meget store opplag et par ganger i måneden. Petter Moen og senere Andreas Riis var hovedredaktør for ”London-nytt” frem til det store ”Pressekrakket” og arrestasjonsbølgen i februar 1944. Avisgruppen hadde i tillegg til å utgi ”London-nytt”, utgitt et nummer av ”Fri presse”, og flere av ”Rex rotary” i store opplag. Disse avisene inneholdt, som ”London-nytt”, mye stoff utover de rene nyheter. Etter den siste arrestasjonsbølgen stoppet avisproduksjonen opp. I løpet av den tiden ”London-nytt” ble produsert utkom den i totalt 540 ordinære nummer, i tillegg kom landsutgaver og andre utgaver. Opplaget varierte mellom 1000 og 4000 eksemplarer. Luihn regner med at det utkom ca. 1,5 mill. enkelteksemplarer av avisen. Utgivelsen var ikke uten ofre. Allerede før nyttår 1944 ble Rygh, Alveberg, Jacobsen og Lund arrestert. Mellom 50 og 60 personer, spesielt knyttet til distribusjonen, ble arrestert. Petter Moen, Reidar Østlid og Sverre Lie var blant dem som omkom under Westphalen-forliset i september 1944.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Illegale aviser, Motstandskamp

Er en del av

Krigstrykk: Norske illegale aviser

Denne samlingsenheten inneholder illegale aviser utgitt under ... se mer


comments powered by Disqus