Nummer skapt av

Publisert: 1878

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 2 (s. 49-64)

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1878-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Havforskning, Astronomi

Inneholder:

  • Zoologiske og praktisk-videnskabelige Undersøgelser anstillede under den 2den norske Nordhavsexpedition i 1877, s. 49-61, Georg Ossian Sars;
  • Stjernebilledet Orion, s. 61-64, Sophus Tromholt;
  • Relatert til: Hans Henrik Reusch


    comments powered by Disqus