Nummer skapt av

Publisert: 1878

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 2 (s. 113-144)

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1878-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Ornitologi, Zoologi, Botanikk, Meteorologi, Medisin

Inneholder:

  • Om Overensstemmelsen mellem Fuglenes Intelligents og deres Opholdssteder, Næring og Levevis, s. 113-123, Jacob Bøckmann Barth;
  • En mærkelig Forplantelsesmaade hos Granen, s. 123-127, F. C. Schübeler;
  • Aneroidbarometret og dets Anvendelse til Høidebestemmelser, s. 127-133, Karl Hesselberg;
  • Om Gjæring og visse Sygdomme, s. 133-137, Gerhard Armauer Hansen;
  • Sjøormen, s. 137-141, Ukjent;
  • Relatert til: Hans Henrik Reusch


    comments powered by Disqus