Nummer skapt av

Publisert: 1879

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 3 (s. 17-32)

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1879-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Insekter

Inneholder:

  • Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold, s. 17-19, Carl Anton Bjerknes;
  • Lockyers Hypothese om at de saakaldte Elementer skal være sammensatte Legemer, s. 19-21, Ukjent;
  • Om Mel og Brød, s. 21-23, Ingebrigt Severin Hagen;
  • De første Eksperimenter med Luftens Elektricitet, s. 23-24, Maurice Girard;
  • Insekter anvendte til Smykker, s. 24-25, Ukjent;
  • Relatert til: Hans Henrik Reusch


    comments powered by Disqus