Nummer skapt av

Publisert: 1879

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 3 (s. 81-96)

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1879-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Fysikk

Inneholder:

  • Profesor Schübeler's Studier over Klimatets Indflydelse paa Plantelivet, s. 81-89, Ukjent;
  • Om Telefonerne, s. 89-92, F. Arentz;
  • Relatert til: Hans Henrik Reusch


    comments powered by Disqus