Nummer skapt av

Publisert: 1881

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 5 (s. 33-48)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1881-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgitt av Carl Krafft, Christiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Fysikk, Marinbiologi, Kjemi, Skogbruk

Inneholder:

  • Nogle Ord om Norges Afskovning, navnlig i Fjeldegnene, s. 33-37, Jacob Bøckmann Barth;
  • Straalende Materie, s. 37-40, Sophus Septimus Henrichsen;
  • Den norske Nordhavs-Expedition 1876-1878. Robert Collett: Fiske, s. 40-42, Ukjent;
  • Halepadder, s. 42-43, Ukjent;
  • Celluloid, s. 43-44, Severin Segelcke Wleügel;
  • Lidt Zoologi fra Amerika, s. 44-46, Carl Frederik Krafft;
  • Mærkelige Træk af Insekternes Liv, s. 46-47, Martin Kristian Håkonson-Hansen;
  • Relatert til: Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus