Nummer skapt av

Publisert: 1885

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 9 (s. 17-32)

Utgitt av
Carl Frederik KrafftSignatur: ubb-tskr-naturen-1885-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Carl Krafft, Kristiania

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Kjemi, Astrologi

Inneholder:

  • Lidt om Astrologien., s. 17-23, Jens Fredrik Schroeter;
  • Istiden og de ældste Spor af Menneskenes Optræden i Europa., s. 23-24, Ukjent;
  • En varm Periode inden Istiden., s. 24-26, Ukjent;
  • Mikroskopiske Skimmelsvampe, s. 26-27, Maurice Girard;
  • Nyere Undersøgelser angaaende kondenserede Gaser og deres Anvendelse., s. 27-29, Ukjent;
  • Glimmer., s. 29-30, Krätzer;
  • Relatert til: Carl Frederik Krafft


    comments powered by Disqus