Nummer skapt av

Publisert: 1887

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 11 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1887-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Fysiologi, Sanseinntrykk

Inneholder:

  • Om hvirveldyrenes tredje øie, pandeøiet., s. 65-71, Fridtjof Nansen;
  • Planter som kvælstofsamlere., s. 72-74, Jørgen Brunchorst;
  • Om generationsveksel hos pattedyr., s. 75-77, Z. August Hoyer;
  • Kjæmpebeltedyr., s. 78-79, Ukjent;
  • Sansningen hos smaabørn., s. 80-86, Gerhard Armauer Hansen;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus