Nummer skapt av

Publisert: 1904

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 28 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1904-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Botanikk, Kjemi

Inneholder:

  • Vegetationen i Schweizeralperne., s. 97-108, Thekla R. Resvoll;
  • Lidt om de nyere undersøgelser over opløsninger., s. 108-119, P. Boye;
  • Tegneby-fænomenet., s. 119-121, Hans Henrik Reusch;
  • Notiser om nogle ferskvandsfiske., s. 121-124, Hartvig Huitfeldt-Kaas;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus