Nummer skapt av

Publisert: 1911

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 35 (s. 281-312)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1911-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen

Utgit av Bergens museum, Med bistand av talrike fagmænd. Redigert av Jens Holmboe.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Kjemi, Sosiologi

Inneholder:

  • Har de kemiske elementer en fælles oprindelse?, s. 281-290, Ole Fredrik Olden;
  • Hvordan nye plantearter opstaar?, s. 291-301, Günther Beck von Mannagetta und Lerchenau;
  • Bemerkninger til Malthus' "Principles of Population"., s. 301-307, Alfred Russel Wallace;
  • Relatert til: Jens Holmboe


    comments powered by Disqus