Nummer skapt av

Publisert: 1917

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 41 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1917-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Nekrologer, Fugler, Bryologi

Inneholder:

  • Ingebrigt Hagen., s. 353-357, Johan Nordal Fischer Wille;
  • Gorillaen., s. 357-369, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Strandlinjer., s. 369-378, John Bernhard Rekstad;
  • Fugletrækket i nordlige og sydlige dele av vort land., s. 378-383, Andreas Bredal Wessel;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus