Nummer skapt av

Publisert: 1921

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 45 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1921-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Kjemi

Inneholder:

  • Et nyt vigtig fund av fossilt menneske., s. 353-357, Martin Cecilius August Brinkmann;
  • Om valensbegrepet., s. 358-365, E. Schreiner;
  • Elver med dobbelt løp., s. 365-371, Carl Dons;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus