Nummer skapt av

Publisert: 1922

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 46 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1922-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr.Carl. Fred. Kolderup

Inneholder:

  • Dr. Hans Reusch, s. 289-290, Carl Fredrik Kolderup;
  • Fyrst Albert av Monaco, s. 291-297, Gunnar Isachsen;
  • Litt om Novaja Semlja, s. 298-313, Olaf Holtedahl;
  • Dvergaalegræsset (Zostera nana Roth) og dets forekomst ved den norske kyst, s. 313-320, Jens Holmboe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus