Nummer skapt av

Publisert: 1925

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 49 (s. 129-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1925-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Prof. Jens Holmboe med bistand av Prof. Dr. Aug. Brinkmann, Prof. Dr. Bjørn Helland-Hansen og Prof. Dr. Carl Fred. Kolderup.

Inneholder:

  • De ældste fisker, s. 129-148, Johan Kiær;
  • Om isens avsmeltning paa Øvre Romerike, s. 148-166, Olaf Holtedahl;
  • Plantet og selvsaadd bøk paa Vestlandet, s. 166-182, Jens Holmboe;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Jens Holmboe, Martin Cecilius August Brinkmann, Bjørn Helland-Hansen


    comments powered by Disqus