Nummer skapt av

Publisert: 1931

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 55 (s. 129-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Kjemi, Meteorologi, Nekrologer

Inneholder:

  • Professor Thore C. E. Fries. Nogen minneord., s. 129-135, Rolf Nordhagen;
  • Er langsiktige værsådommer mulig?, s. 135-143, Karl Falch Wasserfall;
  • Det artesiske vann i våre leravsetninger., s. 144-157, Gunnar Holmsen;
  • Den videnskapelige kjemis grunnleggelse i slutningen av 18. århundre., s. 157-187, John Robert Francis Sebelien;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus