Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Medisin, Polarekspedisjon

Inneholder:

  • Skjørbuk og C-vitamin., s. 65-70, Ottar Rygh;
  • Islegging av sjøer og elver., s. 71-86, Olaf Martin Devik;
  • Tre av sommerens polarekspedisjoner., s. 86-94, Harald Ulrik Sverdrup;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus