Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Marinbiologi, Polarforskning, Entomologi

Inneholder:

  • Om skogplantning og fremmede treslag., s. 193-207, Oscar Christian Hagem;
  • Isforholdene i den nordvestlige del av Atlanterhavet., s. 208-229, Olav Mosby;
  • Litt om østers og østerskultur., s. 230-246, Alf Dannevig;
  • Kvantitative undersøkelser av den røde skogmaurs ernæring., s. 247-252, Fridthjof Økland;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus