Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Kjemi, Jubileum

Inneholder:

  • Betingelsene for østersavl i Norge. Kjemisk-biologiske undersøkelser i norske østerspoller., s. 289-300, Torbjørn Gaarder;
  • Botaniske resultater av det norske arbeide på Grønland., s. 300-312, Bernt Arne Lynge;
  • Naturforskeren Johan Wolfgang Goethe., s. 312-319, Halvor Rosendahl;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus