Nummer skapt av

Publisert: 1932

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 56 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1932-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Fysikk, Kjemi

Inneholder:

  • Universets utvikling., s. 353-367, Ole Andreas Krogness;
  • Molekulær rotasjon. Det nyeste prinsipielle fremskritt på krystallografiens område., s. 367-374, Tom Barth;
  • Forsøk på å bestemme periodelengden i den sekulare variasjon for horisontal-intensiteten i Oslo., s. 375-380, Karl Falch Wasserfall;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus