Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Kjemi, Arkeologi, Jubileum

Inneholder:

  • Flint og flintplasser fra den sydligste del av Østfold., s. 1-9, Henrik Suleng;
  • En eiendommelig bestøvningsbiologi hos en orkide-slekt., s. 10-21, Knut Fægri;
  • Irving Langmuir. Nobelpristageren i kjemi 1932., s. 22-27, Fritz Stiebel;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus