Nummer skapt av

Publisert: 1933

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 57 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1933-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Paleontologi, Meteorologi, Geofysikk

Inneholder:

  • Hvirveldyrenes avstamning., s. 289-298, Anatol Heintz;
  • Praktiske forsøk på langsiktige værspådommer., s. 298-307, Karl Falch Wasserfall;
  • Jordmagnetismen og dens forbindelse med nordlys og vær. II., s. 308-317, Ole Andreas Krogness;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus