Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Fotografi, Arkeologi, Entomologi

Inneholder:

  • Betydningen av nye innvandrede faunaelementer., s. 65-76, August Brinkmann jr.;
  • Fotografering av helleristninger., s. 77-85, Per Fett;
  • Fra dagliglivet i et homlebol., s. 85-95, Ove Meidell;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus