Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Biologi, Entomologi

Inneholder:

  • Litt om mineralvann og norske saltkilder., s. 97-107, Gunnar Holmsen;
  • Fra dagliglivet i et homlebol., s. 108-116, Ove Meidell;
  • Om slimdannelse hos bakterier., s. 116-128, Ottar Rygh;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus