Nummer skapt av

Publisert: 1934

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 58 (s. 192-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Paleontologi, Biologi

Inneholder:

  • Sølvforekomstene ved Kongsberg., s. 193-202, Arne Bugge;
  • Nogle nyere undersøgelser over hvalernes biologi., s. 203-214, August Krogh;
  • Kromosomer og arv., s. 214-230, Bjørn Føyn;
  • Hvordan fiskene har lært sig å svømme., s. 230-256, Anatol Heintz;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus