Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 33-64)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-02


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Kemi, Biologi, Fiskeri

Inneholder:

  • Den organiske syntese., s. 33-47, Endre Berner;
  • Det periodiske systemet og opdagelsen av nye grunnstoffer., s. 33-40, Peter Andreas Ravn Sollied;
  • Fløielskrabben (Portunus puber L.). Flere finnesteder for denne art ved Norges vestkyst., s. 41-46, Nils Knaben;
  • En interessant undersøkelse over mimikrypoblemet., s. 46-53, Knut Fægri;
  • Nye undersøkelser over den norske silds livshistorie., s. 53-62, Per Ottestad;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus