Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 257-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-09


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Medisin, Biologi

Inneholder:

  • Problemet om artenes omdannelse sett i den moderne forsknings lys., s. 257-264, Bjørn Føyn;
  • Virusforskning og virussykdommer., s. 264-277, Oscar Christian Hagem;
  • Utforskningen av de høiere luftlag., s. 278-287, Jacob Bjerknes;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus