Nummer skapt av

Publisert: 1935

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 59 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1935-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Fysikk, Kjemi, Meteorologi, Jubileum

Inneholder:

  • Nobelprisen i fysikk og kjemi 1935., s. 353-357, Bjørn Trumpy;
  • Nyere anskuelser om elektricitetens og magnetismens natur., s. 357-371, Jacob B. Barth;
  • Halofenomener., s. 372-384, Erling Frogner;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus