Nummer skapt av

Publisert: 1936

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 60 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Meteorologi

Inneholder:

  • Kunstig befruktning av pattedyr., s. 161-167, Fridthjof Økland;
  • Om malmforekomstenes forhold i dypet., s. 168-177, Carl Wilhelm Carstens;
  • Litt om forsøk på langtidsvarsling., s. 178-190, Sigurd Evjen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus