Nummer skapt av

Publisert: 1936

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 60 (s. 353-384)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1936-12


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Biologi

Inneholder:

  • Verdens kjempetre, Sequoia gigantea., s. 353-367, Bernt Arne Lynge;
  • Kromosom, arv og utvikling., s. 368-380, Kristine Bonnevie;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus