Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Medisin, Fiskeri

Inneholder:

  • B. C. G.-vaksinen mot tuberkulose., s. 65-77, Konrad Birkhaug;
  • Resultatene av nyere laksemerkninger i Norge., s. 78-82, Knut Dahl;
  • Mayafolkets tidsregning og astronomi., s. 83-95, Svein Rosseland;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus