Nummer skapt av

Publisert: 1937

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 61 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1937-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Biologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Nordens første innvånere., s. 97-107, Johannes Bøe;
  • Torvmyrenes vidnesbyrd om landets historie., s. 107-118, Knut Fægri;
  • Steinalderens fartøier., s. 119-124, Arne Bang Andersen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus