Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Medisin, Biologi, Entomologi

Inneholder:

  • Kjerne og plasma-arv., s. 193-213, Alfred Kühn;
  • Fra Island., s. 214-231, Bernt Arne Lynge;
  • Om tarmbakterier., s. 231-243, Sigurd Funder;
  • Kubremsene og deres optreden i Norge., s. 243-255, Leif Reinhardt Natvig;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus