Nummer skapt av

Publisert: 1938

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 62 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1938-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Medisin, Arkeologi, Fiske, Helleristninger

Inneholder:

  • Statens undersøkelser over laksens liv og vandringer., s. 289-298, Knut Dahl;
  • Om hormonene., s. 298-305, Hans Eng;
  • Helleristninger - særlig på Vestlandet., s. 305-316, Per Fett;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus