Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 97-128)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-04


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Paleontologi, Arkeologi, Fiske

Inneholder:

  • Forhistoriske menneskefunn., s. 97-106, Anatol Heintz;
  • Fiskens næringsdyr i ferskvann., s. 107-116, Knut Dahl;
  • Tilhører nøstvetkulturen yngre stenalder?, s. 117-125, Arne Bang Andersen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus