Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Paleontologi, Arkeologi, Stedsnavn

Inneholder:

  • Et arkeologisk-etnografisk streiftog gjennem kontinenter., s. 161-170, Gutorm Gjessing;
  • Forhistoriske menneskefunn., s. 171-181, Anatol Heintz;
  • Stednavn og geologi., s. 181-187, Niels-Henrik Kolderup;
  • Nogen jettegryter i Beiarn., s. 187-191, Arne Grønlie;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus