Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Botanikk, Paleontologi, Kjemi, Entomologi

Inneholder:

  • Skadeinsekter og moderne metoder til deres bekjempelse., s. 193-215, Ths. Svanøe;
  • Forhistoriske menneskefunn., s. 215-229, Anatol Heintz;
  • Om berggrunnens betydning for utbredelsen av kristtorn, barlind og jordbær., s. 229-233, Niels-Henrik Kolderup;
  • Kullsyreassimilasjon og kvanteteori., s. 234-252, Georg Hygen;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus