Nummer skapt av

Publisert: 1939

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 63 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1939-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geologi, Medisin, Entomologi, Fiske

Inneholder:

  • Mangler ved evnen til å lese og skrive hos skolebarn., s. 289-301, Carl Looft;
  • Fiskeriundersøkelser i Østerdalene., s. 302-306, Sven Sømme;
  • Hvorledes sølvforekomsten på Kongsberg er blitt til., s. 307-313, Einar Jensen;
  • "Skadeinsekter og moderne metoder til deres bekjempelse"., s. 313-317, Leif Reinhardt Natvig;
  • Relatert til: Carl Fredrik Kolderup, Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder


    comments powered by Disqus