Nummer skapt av

Publisert: 1940

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 64 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Kjemi, Medisin, Arkeologi, Ørret, Etnologi, Steinaldershus, Innvollsorm, Steinsalt, Saltutvinning, Kulturlandskap

Inneholder:

  • Om Vesteuropeiske steinaldershus. Fra de senere års utgravninger., s. 129-137, Sigurd Grieg;
  • Litt om de gamle folkeslags kjennskap til innvollsorm til de lidelser de fremkaller, s. 137-142, August Brinkmann jr.;
  • Saltutvinning og steinsalt, s. 143-152, Niels-Henrik Kolderup;
  • Kan vi få sjøaure av vassaurenKan vi få sjøaure av vassauren? Hva kan vi gjøre med våre overbefolkede kystvann?, s. 152-156, Sven Sømme;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus