Nummer skapt av

Publisert: 1940

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 64 (s. 225-288)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-08


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Biologi, Oseanografi, Bie, Historie

Inneholder:

  • Kromosomfordobling, en ny metode i planteforedlingen, s. 225-245, Gunnar Hiorth;
  • Norske båttyper i den gamle tid, s. 246-257, Thor Iversen;
  • Hvorfor mister biene brodden og dør når de stikker?, s. 257-280, Ditlef Pentz Smith Rustad;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus