Nummer skapt av

Publisert: 1941

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 65 (s. 161-192)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-06


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Geologi, Kjemi, Arkeologi

Inneholder:

  • Den gang da våre forfedre bodde i huler og hidlere, s. 161-172, Harald Egenes Lund;
  • Et bidrag til historien om Bjønøyas flora, s. 161-172, Harald Egenes Lund;
  • Mengdene av radioaktive stoffer i visse bergarter, s. 172-181, Ellen Gleditsch;
  • Litt om stoffbevegelser i planter, s. 181-189, Gunnar Ålvik;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus