Nummer skapt av

Publisert: 1941

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 65 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Astronomi, Zoologi, Kjemi, Meteorologi, Alger

Inneholder:

  • Geysirer og Geysirteorier, s. 193-209, Theodor Hesselberg;
  • Klimavariasjoner i Norge i vår tid, s. 209-223, Theodor Hesselberg;
  • Kjønnsbestemmelser, relativ seksualitet og kjønnsstoffer hos noen encellede grønnalger, s. 223-228, Hagbart Røise;
  • Solaktiviteten og den syn- og målbare virkning på solen selv og på vår klode, s. 229-242, Karl Falch Wasserfall;
  • Litt om rustfritt stål i fortid, nutid og fremtid, s. 243-251, Torgeir Høverstad;
  • Relatert til: Bergen Museum, Martin Cecilius August Brinkmann, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus