Nummer skapt av

Publisert: 1942

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 66 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1942-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:


Last ned PDF

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Geografi, Marinbiologi, Arkeologi, Hvalfangst, Hvalbestand, Nordpolen, Den magnetiske nordpol

Inneholder:

  • Hvalfangsten, hvalbestanden og reguleringen, s. 289-300, Johan Tidemand Ruud;
  • Den magnetiske nordpol, s. 300-310, Karl Falch Wasserfall;
  • Klimahistorie og arkeologi, s. 310-317, Knut Fægri;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus