Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Meteorologi, Biologi

Inneholder:

  • Rådyrets utbredelse i Norge, s. 65-74, O. Olstad;
  • Om værtyper, s. 75-82, Sigurd Evjen;
  • Hegrer og hegretrekk, s. 83-92, Holger Holgersen;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus