Nummer skapt av

Publisert: 1943

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 67 (s. 193-256)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-07


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Zoologi, Botanikk, Geografi, Marinbiologi, Biologi, Trekkfugl

Inneholder:

  • Hvor lå Helluland, Markland og Vinland?, s. 193-212, Anton Wilhelm Brøgger;
  • Trekkfugl og fugletrekk, s. 212-232, Holger Holgersen;
  • Framskritt og resultater i den biologiske havforskningen, s. 228-232, Hagmeier;
  • Psilofytene, en sentral gruppe i karplantenes utviklingshistorie, s. 233-254, Ove Arbo Høeg;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus