Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 1-32)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-01


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen!

Gå til fulltekstsøket for Naturen!

Dette dokumentet er knyttet til emnene Arkeologi, Fiske, Fugler

Inneholder:

  • Ødegårder fra sagatiden på Island, s. 1-6, Haakon Shetelig;
  • Brislingen, s. 6-17, Paul Bjerkan;
  • Meiseflokkene i skogen høst og vinter, s. 18-29, Svein Haftorn;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy, Brev fra Sigurd Grieg til Haakon Shetelig. 1945.


    comments powered by Disqus