Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette bildet er en del av utstillingen Naturen

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Arkeologi

Inneholder:

  • Den yngre steinalders opprinnelse i Norge., s. 65-85, Thorleif Sjøvold;
  • Illusjoner i meteorologien, s. 85-90, Ingolf Ruud;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus