Nummer skapt av

Publisert: 1944

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 68 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-05


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Medisin, Biologi

Inneholder:

  • Såkalte "styrkemidler"., s. 129-135, Erling Rustung;
  • Regn., s. 136-147, Carl Ludvig Godske;
  • Soppveksten i gammelost., s. 148-157, Sigurd Funder;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus