Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 65-96)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-03


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Meteorologi, Fiske, Fugler

Inneholder:

  • Varsling av østkulinger langs Skagerakkysten., s. 65-72, Sigurd Evjen;
  • Fuglekongens reir., s. 73-85, Svein Haftorn;
  • Fisken og været., s. 85-90, Alf Dannevig;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus