Nummer skapt av

Publisert: 1945

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 69 (s. 289-320)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1945-10


Eies av Manuskript- og librarsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder. Redaksjonskomite: Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Bjørn Trumpy.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Botanikk, Medisin, Biologi

Inneholder:

  • Difteribekjempelse - difterivaksinasjon., s. 289-297, Thomas Martin Vogelsang;
  • Fotoperiodisitet og jarovisering., s. 297-305, Henrik Printz;
  • Mikrober og vekststoffer., s. 305-316, Sverre Hjorth-Hansen;
  • Øklands identitetsbiologi., s. 317-319, Hans Tambs-Lyche;
  • Relatert til: Bergen Museum, Oscar Christian Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Torbjørn Gaarder, Bjørn Trumpy


    comments powered by Disqus